Bannerinvaihto.fi
Jäsenten käyttöehdot

Kaikkien Bannerinvaihto.fi -järjestelmään rekisteröityvien jäsenten on ensimmäiseksi hyväksyttävä seuraavat käyttöehdot. Rekisteröityvä jäsen sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja heti hyväksymisestä niin kauan kuin hän on järjestelmän jäsenenä. Lue käyttöehdot huolellisesti läpi, jotta tiedät mihin sitoudut!

 1. Rekisteröitävät jäsentiedot
  Liittyessään Bannerinvaihto.fi -banneriverkkoon (myöh. banneriverkko) jäsen luo uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä sitoutuu ilmoittamaan vähintään oman nimensä, toimivan sähköpostiosoitteensa sekä www-osoitteen sivustolle, jossa bannerit sijaitsevat ja www-osoitteen, johon jäsenenen omat mainosbannerit on linkitetty järjestelmässämme, mikäli ne osoittavat eri sivustoon kuin missä mainoskoodia näytetään. Lisäksi järjestelmässä voidaan kysyä muita tietoja, jotka eivät kuitenkaan ole pakollisia ilmoittaa. Ilmoitetut tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen jäsen voi saada järjestelmästä satunnaisesti ilmoituksia järjestelmäpäivityksistä sekä muista järjestelmään liittyvistä ajankohtaisista asioista, jotka koskettavat järjestelmän jäseniä.
 2. Mainoksen sijoittelu
  Liittyessään jäsen sitoutuu sijoittamaan järjestelmän antaman HTML-bannerikoodin (myöh. bannerikoodi) sivuilleen näkyvälle paikalle siten, että bannerit ovat sivuilla kaikkien vierailijoiden nähtävissä. Bannerikoodiin ei saa tehdä mitään muutoksia ilman järjestelmänvalvojamme hyväksyntää, lukuunottamatta niitä mahdollisia rajallisia muutoksia, jotka olemme sallineet koodia annettaessa tai erikseen pyydettynä. Mainosta ei myöskään saa yrittää piilottaa tai sen näkyvyyttä muulla tavoin keinotekoisesti estää.
 3. Mainosliikenteen ohjaus
  Jäsenen mainosbannerin tulee olla linkitettynä samalle sivustokokonaisuudelle tai sen osalle, jossa hänelle annettu bannerikoodi sijaitsee tai toiselle jäsenen omistamalle verkkosivustolle. Ansaittua liikennettä saa ohjata toiseen mainosverkkoon, rekrytointijärjestelmään tai mihin tahansa toiseen sivustoon, jota ei voida katsoa jäsenen omaksi sivustoksi. Jäseneksi pyrkivien sivustojen, sekä sivustojen, joihin mainosliikenne ohjataan, tulee olla myös suomalaisia ja suomenkielisiä, mutta ne voivat sijaita ulkomaisella palvelimella.
 4. Ylläpidon hyväksyntä
  Rekisteröityessään jäseneksi, jäsen ymmärtää, että järjestelmän jäseneksi pääseminen edellyttää ylläpidon hyväksyntää jäsenen sivuston ja mainosten osalta. Rekisteröitynyt jäsen voidaan siis joko hyväksyä tai jättää hyväksymättä banneriverkkoon tai erottaa hyväksynnän jälkeenkin ilman ennakkoilmoitusta ja/tai ilman mainosnäyttöjen hyvittämistä banneriverkosta mikäli katsomme, että jäsenen sivusto tai mainonta ei täytä edellyttämiämme vaatimuksia koko jäsenenä olon ajan. Mikäli jäsentä ei hyväksytä järjestelmään tai hänet erotetaan, jäsen voi yrittää liittyä uudelleen järjestelmään  muutettuaan sivustoaan ja bannerimainostaan vastaamaan paremmin vaatimuksiamme. Tarvittaessa (esim. häiriköinti- tai muissa väärinkäyttötapauksissa) voimme myös kieltää uudelleen pyrkimisen tai evätä jäsenyyden pysyvästi. Mahdollisesti näyttämättä jääneitä ansaittuja mainosnäyttöjä ei tällöin hyvitetä missään muodossa.
 5. Hyväksyttävien sivustojen luonne
  Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä järjestelmäämme keskeneräisiä tai ulkoasultaan tai sisällöltään huonolaatuisia sivuja tai mainosbannereita tai sivuja, jotka eivät mielestämme täytä edellyttämiämme laadullisia kriteereitä tai hyvien tapojen mukaista mainontaa tai ovat harhaanjohtavia. Emme hyväksy bannerijärjestelmään sivustoja, jotka sisältävät pornografista, siveetöntä, rasistista, laitonta, herjaavaa, tekijänoikeuksia tai kuluttajansuojaa loukkaavaa tai muuten epäilyttävää ja asiatonta materiaalia. Emme myöskään hyväksy jäseniksi sellaisia sivuja, joiden mainosten luonne ei sovellu järjestelmäämme (esim. seksikaupat, ehkäisyvälinekaupat tai muut verrattavat palvelut) tai jotka katsomme luonteeltaan muuten sopimattomiksi mainosten tai sivusisällön osalta. Pidätämme myös imagosyistä johtuen oikeuden olla hyväksymättä järjestelmämme mainoksia, jotka mainostavat kilpailevaa, vastaavaa, bannerinvaihtoperiaatteella toimivaa mainosverkkoa. 
 6. Jäsenen oikeus erota
  Vastaavasti palvelu on jäsenelle ilmainen ja jäsen voi halutessaan erota järjestelmästä milloin tahansa ilmoittamalla asiasta järjestelmänvalvojalle sekä poistamalla annetun HTML-bannerikoodin sivuiltaan. Mahdollisesti näyttämättä jääneitä ansaittuja mainosnäyttöjä ei tällöin hyvitetä missään muodossa. Yli 30 vuorokautta käyttämättömänä olleet rekisteröidyt tunnukset poistetaan järjestelmästä automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämättömyys tarkoittaa tässä yhteydessä tunnusta, joka ei ole 30 vuorokauden sisällä ansainnut näyttökertoja eikä tunnuksella ole jäljellä näyttämättömiä näyttökertoja.
 7. Väärinkäytökset
  Jäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa vilpillisesti ja/tai keinotekoisesti yrittää lisätä oman tunnuksensa mainosnäyttöjä lataamalla sivua uudelleen tai klikkailemalla bannereita tai käyttämällä automatisoituja ohjelmia, jotka aiheuttavat edellä mainittuja tai niihin verrattavia tapahtumia. Väärinkäytöksiä vastaan on suojauduttu, mutta mahdollisissa väärinkäytöstapauksissa jäsenen tunnus ja/tai ansaitsemat näyttökerrat voidaan poistaa ilman ennakkoilmoitusta ja väärinkäytöksiin syyllistyneiden nimet voidaan julkaista verkkosivuillamme ja/tai jäsenillemme lähetettävässä sähköpostissa. Vakavemmissa väärinkäytöstapauksissa voimme vaatia jäseneltä vahingonkorvauksia väärinkäytöksen aiheuttamista haitoista. Väärinkäytöksistä paljastuneita ja erotettuja jäseniä ei hyväksytä uudelleen jäseniksi.
 8. Tilastojen julkaisuoikeus
  Pidätämme oikeuden julkaista jäsenten sivuista tilastoja (kuten suosituimmat sivut) tai muita vastaavia julkisia esittelyjä.
 9. Maksullisten mainosten näyttöoikeus
  Jäsen hyväksyy sen, että järjestelmään voidaan myydä myös järjestelmän ulkopuolisia mainoksia ja/tai näyttökertoja olemassa oleville jäsenille tai mainostajille ja että jäsenen sivulla näkyvässä mainosbannerissa saattaa näkyä jonkin toisen jäsenen mainos, bannerijärjestelmän oma mainos tai muun mainostajan mainos.
 10. Vastuuvapaus toimintakatkoksista
  Järjestelmä pyrkii olemaan mahdollisimman laadukas ja tuottamaan jäsenilleen ja sidosryhmilleen jatkuvaa lisäarvoa. Emme kuitenkaan vastaa palvelinten toimintakatkoksista, muista teknisistä ongelmista tai meistä riippumattomista muista tekijöistä aiheutuvista mahdollisista haitoista, joita voivat olla esimerkiksi palvelun tilapäiset toimintakatkokset.
 11. Järjestelmän muutosoikeus
  Pidätämme myös oikeuden muuttaa tarvittaessa jäsenen vaihtosuhdetta ja klikkaussuhdetta tai muita järjestelmän vaihtosuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ilman ennakkoilmoitusta, mikäli katsomme, että järjestelmän toimivuuden kannalta suhteita joudutaan yleisesti muuttamaan. Pidätämme myös oikeuden jakaa jäsenillemme erilaisia bonuksia mm. uusien jäsenten rekrytoinnista ja muuttaa palkkioden suuruksia tarvittaessa. Muutoksista toki pyritään ilmoittamaan ennakkoon näillä verkkosivuilla sekä jäsenille lähetettävässä postissa.
 12. Oikeus käyttöehtomuutoksiin
  Pidätämme myös oikeuden muuttaa näitä liittymisehtoja milloin tahansa tai muuttaa järjestelmän yleistä käyttötapaa tai toimintaa ilman erillistä ilmoitusta. Muutoksista pyritään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut rekisteröityessään sekä palvelun etusivulla.

Käyttöehtojen hyväksyntä

Hyväksytkö yllä listatut käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä?
» Kyllä, hyväksyn» En hyväksy