Bannerinvaihto.fi

Mikä tekee järjestelmästä muita paremman?

Laadukkuus
Perinteisissä bannerinvaihtojärjestelmissä negatiivisia puolia on yleensä useita: Bannerit ovat rumia, huonosti suunniteltuja ja suurin osa jäsenistä on epämääräisten, laaduttomien sivujen omistajia. Laadukkaiden sivujen webmasterit eivät yksinkertaisesti ole kiinnostuneita liittämän huonoja mainoksia sivuilleen. Näin ei ole Bannerinvaihto.fi:ssä: Jäseniksi hyväksytään vain ulkoasultaan ja sisällöltään erittäin laadukkaita sivustoja laadukkailla bannereilla. Jokainen uusi jäsenehdokas tarkistetaan ensin ennen hyväksymistä sekä niiden laatutasoa seurataan jatkuvasti - huonolaatuiset sivustot ja bannerit hylätään välittömästi.

Mukautettavuus
Perinteisten bannerinvaihtojärjestelmien bannereihin on liitetty yleensä järjestelmän oma logo sekä tekstilinkki alapuolelle rumentamaan banneria ja vaikeuttamaan sen sijoittamista sivulle. Me emme halua vaikeuttaa sijoittelua: Järjestelmän bannereihin ei kuulu mitään ylimääräistä, ainoastaan standardikokoinen banneri, joka on helppo sijoittaa sivuston mainospaikoille.

Korkea ja palkitseva hyötysuhde
Hyötysuhde on monissa järjestelmissä naurettavan alhainen: jopa vain 2:1, eli jäsen saa ainoastaan 50% tuottamistaan bannerinäytöistä takaisin. Tällaisissa järjestelmissä vaihtosuhde on yleensä myös kiinteä, eikä mainoksen sijoittelulle anneta arvoa. Bannerinvaihto.fi:ssä hyötysuhde on dynaaminen ja paranee generoidun liikenteen, jäsenen sivuilla näytettyjen bannereiden klikkausten myötä. Lähtösuhde on 50% eli uusi jäsen saa puolet mainosnäytöistään takaisin, vaikka jäsenen sivuilla esitettyjä bannereita ei klikattaisi kertaakaan. Jokainen klikkaustapahtuma lisää kuitenkin jäsenen mahdollisuutta korkeampaan hyötysuhteeseen, joka tarkistetaan aina kuukausittain. Jäsenen hyötysuhte paranee sitä mukaa mitä houkuttelevammalle paikalle jäsen on bannerikoodin sijoittanut ja mitä paremmin hän on huomioinut kohderyhmät aluevalinnoissaan. Hyötysuhde voi olla maksimissaan jopa 90%. Lisäksi palkitsemme jäseniämme myös hyvin tehdystä työstä: jokaisesta jäsenen rekrytoimasta uudesta aktiivisesta Bannerinvaihto.fi-jäsenestä maksamme bonuksena 5% uuden jäsenen ansaitsemista näyttökerroista!

Kohdennettavuus
Järjestelmän jäsenet voivat kohdentaa sekä sivuillaan näyttämänsä mainokset, että järjestelmässä näytetyt omat mainoksensa yhteen tai useampaan 21:stä kategoriasta. Tämän ansiosta mainosten tehokkuus nousee korkeaksi, kun mainoksia näytetään ainoastaan valittuun kategoriaan kuuluvalle kohderyhmälle.

Toimintavarmuus
Bannerit ladataan järjestelmäämme, jolloin kaikkien bannereiden sijoituspaikka on oma palvelimemme. Järjestelmä hyödyntää PHP-kieltä ja MySQL-tietokantoja, joten Bannerinvaihto.fi-verkko on luotettava ja toimintavarma: bannerit latautuvat nopeasti. Järjestelmämme taustalla toimii oma, erittäin järeä Dell Poweredge SC1425 -moniprosessoripalvelin, joka on varustettu kahdella 3Ghz suorittimella, 1,5Gt keskusmuistilla ja 15000 RPM Ultra320-LVD SCSI-kovalevyllä. Palvelin sijaitsee ympärivuorokautisesti seuratussa BGP4-reititetyssä palvelintilassa Suomessa.

Useita kokoja - useita bannereita
Bannerinvaihto.fi tarjoaa jäsenilleen kolme erikokoista banneriluokkaa saman tunnuksen alla. Jäsen voi lisäksi ladata viisi eri banneria kuhunkin bannerikokoon, jolloin jäsenellä voi olla yhtäaikaisesti jopa 15 erilaista mainosbanneria kierrossa järjestelmässämme. Usean bannerin ja bannerikoon samanaikainen käyttö tehostaa mainontaa ja lisää kampanjan näkyvyyttä moninkertaiseksi.

Monipuolisuus
Perinteisten GIF, JPEG ja PNG -tiedostotyyppien lisäksi järjestelmä tukee myös Flash -tyyppisiä bannerimuotoja (.SWF). Katso lisäohjeita Flashiin liittyen tästä.