Bannerinvaihto.fiBannerinvaihto.fi nostaa laatuvaatimuksiaan

1.4.2006 

Hyvä jäsenemme,

Bannerinvaihto.fi:n teknisen ja ulkoisen uudistuksemme myötä olemme päättäneet kehittää järjestelmää seuraavaksi siten, että nostamme entisestään järjestelmän jäsenyyteen edellytettäviä laatuvaatimuksia.

Jatkossa Bannerinvaihto.fi ei ole laadukkaiden sivustojen keskinäinen mainostenvaihtojärjestelmä vaan vaadimme jäsensivuilta erittäin korkeaa laatua.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että parin viikon kuluessa kaikki järjestelmän jäsentunnukset käydään yksitellen ylläpidon toimesta läpi ja niiden soveltuvuus järjestelmäämme arvioidaan uudelleen.

Uudet laatuvaatimukset

Jatkossa edellytämme jäsensivuiltamme seuraavia ominaisuuksia:

 • Sivustolla tulee olla korkealaatuinen brändiajattelu. Tämä tarkoittaa sivuston ylläpitäjän kokonaisvaltaista näkemystä sivustonsa kehittämisestä ja koostuu niin sisällöllisistä, ulkoisista kuin teknisistäkin tekijöistä. Sivustolla tulee olla mielellään oma domain-osoite, selkeä näkemys tarkoituksestaan, rajaus tiettyyn käyttäjilleen lisäarvoa tuovaan sisältöön, korkealaatuista toimituksellista materiaalia hyvällä suomen kielellä sekä korkealaatuinen ulkoinen ilme. Sivuston ulkoisen ilmeen ja sisällön on oltava vähintään samalla tasolla kuin julkisilla tilastoilla listaamissamme suurimmissa verkkosivuissa.

Jatkossa mm. seuraavat sivustot eivät kelpaa järjestelmämme jäseniksi:

 1. Yksityisten henkilöiden kotisivut, jotka eivät käsittele mitään varsinaista teemaa tai aihetta laadukkaasti, vaan kertovat yksinomaan henkilöstä tavalla, joka ei tuo lisäarvoa muille jäsenille. Yksityisten henkilöiden kotisivut, joiden ulkoinen ilme on erittäin korkealaatuinen ja jotka käsittelevät harrastuksia, teemaa tai muuta aihetta poikkeuksellinen korkealaatuisesti kelpaavat toki myös jatkossa järjestelmämme jäseniksi.
 2. Ns. "verkkokaupat", jotka eivät sisällä omia tuotteita vaan ainoastaan linkkejä tai mainoksia esimerkiksi Googlen Adwords ohjelmiin, Tradedoubler-mainosverkkoon tai muihin vastaaviin komissiojärjestelmiin. Tällaiset sivustot kelpaavat järjestelmämme jäseniksi poikkeukselliseti kuitenkin sellaisissa tapauksissa, mikäli sivusto tuo lisäarvoa käyttäjille sisältäen esimerkiksi tuotekuvauksia, arvioita tuotteista tai muuta hyödyllistä tuotteisiin liittyvää toimituksellista materiaalia, josta on näkemyksenne käyttäjälleen hyötyä ja sivuston ulkoasu on erittäin korkealaatuinen.
 3. Ns. "mobiilipavelut", joiden sisältö on suoraan kolmannelta palveluntarjoajalta ilman merkittäviä muutoksia tai sivuston personointia brändiajatteluun. Mobiilipalvelusivustot, joilla on laadukas ulkoasu, korkealaatuinen sisältö ja ammattimainen, yksilöllinen brändiajattelu kelpaavat toki jatkossakin järjestelmämme jäseniksi.
 4. Ns. "webmasterpalveluita" tarjoavat sivustot, joiden sisältö on epäammattimaista, sekavaa ja sivusisältö ei tuota arviomme mukaan lisäarvoa käyttäjilleen tai järjestelmän muille jäsenille ei myöskään kelpuuteta järjestelmämme jäseniksi.
 5. Ns. "keskustelufoorumit", joilla ei voida katsoa olevan merkittävää järkevää keskustelua, joka olisi keskittynyt johonkin tiettyyn aiheeseen tai keskustelufoorumin käyttäjämäärät ovat olemattomia.
 6. Sivustot, joiden sisältö on suppeaa, epäammattimaista tai koostuu pääasiassa muutamasta sanasta sivua kohti, ei myöskään hyväksytä jatkossa järjestelmämme jäseniksi.
 7. Sivustot, joiden ulkoasu tai bannerimainosten ilme on epäammattimainen ei voida jatkossa hyväksyä jäseniksemme, vaikka itse sivuston sisältö käsittelisikin valittua aihetta ammattimaisesti.

Luonnollisesti kaikkien jäsensivujen on täytettävä myös kaikki aikaisemmin voimassa olevat laatuvaatimukset yllä mainittujen lisäksi.

Näillä vaatimuksilla pyrimme nostamaan Bannerinvaihto.fi -järjestelmän jäsensivustojen tason erittäin korkealaatuiseksi ja kaikille jäsenilleen mahdollisiman hyödylliseksi. Jäsenmäärä tippuu karsintojen myötä varmasti murto-osaan nykyisestä, mutta toivomme, että muutokset herättävät erittäin laadukkaiden kotimaisten sivustojen mielenkiinnon jäsenyyteen sekä myös motivoivat jäsenvaatimustemme alapuolelle jäävien sivustojen ylläpitäjien kehittämään omaa verkkoviestintäänsä korkeammalle tasolle.

Esimerkkejä suosituimpien sivustojen listauksesta poimituista muutamista erittäin laadukkaista jäsensivuistamme, joihin toivomme myös kaikkien muiden jäsentemme pyrkivän:

http://www.hype.fi/
http://www.peilipallo.com/
http://www.motot.net/
http://www.herutus.net/
http://www.arvontasivut.com/
http://www.ilkkajaaskelainen.net/
http://www.gsmmaailma.fi/
http://www.digipiste.fi/
http://www.mobidu.com/

Tavoitteenamme on nostaa järjestelmämme laatuvaatimuksia sille tasolle, että kaikki jäsensivustomme ovat edellä esimerkinomaisesti mainittujen sivustojen tasoisia.

Mikäli oma sivustosi ei yllä ulkoisesti tai sisällöllisesti mainittujen sivustojen tasolle, varaudu siihen, että lähipäivien tai viikkojen aikana joudumme mahdollisesti irtisanomaan jäsenyytesi. Ilmoitamme irtisanomisista sähköpostitse suoraan jäsenelle. Mahdollisia näyttämättömiä näyttömääriä ei hyvitetä irtisanomishetken jälkeen.

Sivustot arvioidaan tapauskohtaisesti ja arviointiin vaikuttavat hyväksyntää edistävästi mm. myös seuraavat seikat:

 • Sivuston suuret käyttäjämäärät
 • Mainosbannereiden sijoittelu sivuston yläosaan
 • Omien mainosbannereiden korkea laatu

Kehotamme myös erittäin laadukkaiden jäsensivujemme kiinnittämään huomiota panostamiseensa järjestelmän jäsenenä: Toivomme jäsenten sijoittamaan bannerimainoksensa näkyvälle paikalle. Mainosten ulkoinen taso nousee merkittävästi järjestelmän laatuvaatimuksien kohotessa, jolloin mainoksia on tarpeetonta "piilotella" sivuston alalaitaan. Kannattaa myös muistaa, että sijoittamalla mainoksen sivuston ylälaitaan voit saada jopa 90% hyötysuhteen kun alalaidassa hyötysuhde voi jäädä lähes puolet pienemmäksi. Tällä on suuri merkitys oman mainoksesi näyttömääriin järjestelmässä.

Lopuksi

Otamme mielellämme palautetta tähän uudistukseen liittyen joko verkkosivuiltamme löytyvällä palautelomakkeella tai osoitteella palaute@bannerinvaihto.fi. Jäsenet, jotka ovat epävarmoja oman sivustonsa riittävyydestä järjestelmämme jäseniksi uusien laatuvaatimusten astuessa voimaan, voivat tiedustella mahdollista tulevaa hyväksyntää/hylkäystä etukäteen ja ryhtyä näin toimenpiteisiin sivustonsa kehittämiseksi.

Ystävällisin terveisin


Bannerinvaihto.fi järjestelmän ylläpito