Bannerinvaihto.fiUusia kaivattuja ominaisuuksia lisätty

5.10.2007

Bannerinvaihto.fi kehittyy edelleen. Olemme lisänneet seuraavia kaivattuja ja toimintaamme parantavia ominaisuuksia järjestelmäämme:

Estetyt mainokset
Osa jäsenistämme sekä mainostajista on havainnut selkeäksi puutteeksi sen, että järjestelmän jäsenten joukosta löytyy yksittäinen toinen jäsen, jonka mainoksia ei esimerkiksi kilpailuteknisistä tai muista syistä haluttaisi näyttää omilla sivuilla, mutta mainosten näkymisen estämiseen ei ole ollut aikaisemmin keinoa.

Olemme nyt lisänneet järjestelmään ominaisuuden, jonka avulla jäsen tai mainostaja voi estää tietyn toisen jäsenen mainosten näkymisen omilla sivuilla. Ominaisuus löytyy sisäänkirjautumisen jälkeen kohdasta "Muokkaa tunnusta > Estetyt mainokset".

Järjestelmän toimivuuden vuoksi pyydämme kuitenkin käyttämään estoa harkiten ja estämään ainoastaan sellaisten jäsenten mainosten näkyvyyden, jolle on selkeä peruste (esimerkiksi selkeästi oman verkkosivuston tuotteiden kanssa kilpaileva palvelu).

Lisäksi tulee huomata, että estämällä tietyn jäsenen mainoksen näkyvyyden omilla sivuillasi, estät tasapuolisuuden nimissä samalla myös oman mainoksesi näkyvyyden kohdesivulla. Estoa tulee käyttää siis erittäin harkiten: mitä enemmän estettyjä jäseniä lisäät, sitä harvemmilla sivuilla myös oma mainoksesi näkyy.

Olemme tämän ominaisuuden vuoksi joutuneet muokkaamaan käyttäjien osoitekenttiä, joten pyydämme kaikkia jäseniämme myös täydentämään uudet osoitetietonsa kohdassa "Muokkaa tunnusta > Katuosoite, postinumero- ja toimipaikka".

Suuremmat kilotavurajat
Myös mainosbannereiden 25kt kokorajoitusta on pidetty pienenä. Nostimme nyt kaikkien mainoskokojen kokorajoituksen 30kt, mikä helpottanee jonkin verran uusien bannereiden suunnittelua.

Uusia mainoksia kannattaakin toteuttaa esimerkiksi täältä löytyvin ohjein. Suosittelemme kuitenkin välttämään uusien 120 x 600 -kokoluokan mainosten suunnittelua koon jäädessä todennäköisesti pian kokonaan pois pienen suosionsa vuoksi.

Vuorokautisia näyttörajoituksia muokattu
Muutamien suurimpien jäsensivujen käyttäjämäärien kasvun myötä olemme joutuneet muokkaamaan myös tiettyjä järjestelmämme sisäisiä rajoituksia.

Väärinkäytösten estämiseksi laskemme samasta IP-osoitteesta tulleita bannerikutsuja- sekä klikkauksia vuorokaudessa vain tietyn määrän. Olemme kuitenkin havainneet, että tietyillä suurilla galleria-, foorumi- tai yhteisösivuilla kutsuja saattaa tulla vuorokaudessa useita satoja tai jopa tuhansia saman IP-osoitteen sisältä, mikä on ylittänyt asettamamme rajan monin- tai moninkymmenkertaisesti jopa kymmenillä eri IP-osoitteilla.

Näistä näyttökertojen kutsuista on kuitenkin aikaisemmin laskettu tilastoiduituja näyttökertoja ja klikkauksia vain tiettyyn vuorokautiseen rajaan asti ja tämän ylittäviä näyttöjä tai klikkauksia ei ole hyväksytty, vaikka mainoksia onkin näytetty normaalisti. Osittain olemme pyrkineet kompensoimaan tällä suurten "yhteisöllisten sivustojen" aiheuttamia hukkanäyttökertoja saman käyttäjän nähdessä mainoksia useasti, osin myös varmistumaan, ettei väärinkäytöksiä tapahdu.

Kuitenkin mainittujen sivustojen käyttäjämäärien kasvun myötä rajamme ylittävän liikenteen aiheuttama palvelinresurssiemme hukkakäyttö on kasvanut niin merkittävästi, että jatkossa rajat ylittäviin bannerikutsuihin vastataan ainoastaan järjestelmän sisäisillä vakiomainoksilla, joiden esittäminen ei hukkaa palvelinresurssejamme yhtä merkittävästi. Tästä syystä osa isojen yhteisöllisten sivujen erittäin aktiivisista käyttäjistä saattaa nähdä jossakin vaiheessa sivustollaan ainoastaan vakiomainoksiamme.

Kompensoidaksemme tätä menettelytapaa suurille sivustoille, olemme kuitenkin suurentaneet vuorokautisia rajoja kaksinkertaisiksi, jolloin jäsenet itse asiassa hyötyvät suuremmista käyttäjämääristä ja ainoastaan rajat ylittävä erittäin suuri hukkaliikenne leikkautuu tilastoista pois.

Lisäksi Bannerinvaihto.fi -järjestelmän omien sisäisten mainosten näyttämisestä ei jatkossa lasketa vaihtosuhteen mukaista näyttökertamäärää vaan niistä palkkiona tarjoamme ainoastaan rekrytointibonuksen jokaisesta onnistuneesta jäsenrekrytoinnista. Perustelemme tätä sillä, että tällöin vuorokautisen näyttömäärän sisälle jää enemmän tilaa varsinaisille jäsenmainoksille ja vaihto toimii jäsenten kesken tehokkaammin.

Pyydämme palautetta jäseniltämme
Toivomme jatkuvasti kehittävää palautetta jäseniltämme: millä tavoin järjestelmämme palvelisi teitä entistä paremmin. Tulemme todennäköisesti suorittamaan jatkossa seuraavia parannuksia järjestelmäämme, joista luonnollisesti haluamme palautettanne jo etukäteen:

  • Parannamme todennäköisesti lähiaikoina järjestelmämme tarjoavaa hyötysuhdetta siten, että myös matalemmalla klikkausprosentilla on mahdollista päästä korkeammalle 50-90% vaihteluvälillä toimivassa hyötysuhdejärjestelmässämme. Tällä hetkellä valtaosa jäsenistämme sijoittuu hyötysuhteeltaan 50-60% välille, mutta haluamme muokata hyötysuhdetta parantavia klikkausvaatimuksia realistisemmiksi siten, että jopa 90% hyötysuhde on mahdollista tavoittaa hyvällä bannerin asettelulla.
  • Keskitymme jatkossa toimivan, ytimekkään mainoskokoportfolion tarjoamiseen. Tässä mallissa todennäköisesti jää pois vähiten suosittu 120 x 600 sekä ainakin toistaiseksi kaavailemamme suurempi vaakabannerikoko. Uskoaksemme perinteiset 468 x 60 ja 140 x 350 pikselin mainoskoot ovat riittävät vaihtoehdot tarjoamaan toimivimman järjestelmän jäsenillemme ja mainostajillemme.
  • Muokkaamme mainoshinnastoamme lähiaikoina houkuttelevammaksi, siten että samaan hintaan saa merkittävästi suuremman määrän näyttökertoja. Tällä pyrimme kannustamaan sekä mainostajia että myös jäseniämme laajentamaan sivustonsa näkyvyyttä merkittävästi erittäin pienin investoinnein.

Pyydämme palautettanne ja mielipiteitänne sekä jo toteutetuista muutoksista että kaavailemistamme parannuksista. Luonnollisesti otamme vastaan myös täysin uusia ehdotuksia miten järjestelmäämme voitaisiin parantaa entisestään.

Ystävällisin terveisin


Bannerinvaihto.fi -järjestelmän ylläpito